Valikko Sulje

SVENSKABAD SUOMI VERKKOKAUPPA TOIMITUSEHDOT

YLEISTÄ

Svenska Bad Suomi verkkokauppa on Seita Wellness Oy:n (myöhemmin toimittaja) yksityisille henkilöille ja yrityksille tarkoitettu verkkokauppa.

Asiakas voi tilata Svenska Bad Suomi verkkokaupassa tuotteita sekä rekisteröityneenä asiakkaana että ilman rekisteröitymistä. Jos asiakas tilaa tuotteita rekisteröitymättömänä tilaajana, hänen on annettava tilauksen yhteydessä pakolliseksi merkityt tilaajatiedot, jotta tilaus voidaan toimittaa asiakkaalle.

Täyttämällä tietoja kassalla käyttäjä hyväksyy Klarnan ehdot. Painamalla “Osta”-painiketta käyttäjä hyväksyy Klarnan ja kaupan käyttöehdot ja on tietoinen tietosuojakäytänteistä.

Rekisteröitynyt asiakas saa sähköpostiinsa rekisteröintivahvistusta koskevan viestin, jossa näkyy asiakkaan valitsema, Svenska Bad Suomi verkkokauppaan kirjautumisen mahdollistava käyttäjätunnus. Asiakas määrittää itse salasanan rekisteröitymisen yhteydessä. Asiakkaan vastuulla on pitää käyttäjätunnus ja salasana tallessa sekä suojattuina väärinkäytöksien ehkäisemiseksi.

Tilaamisen edellytyksenä on asiakkaan toimiva sähköpostiosoite, johon lähetetään tilaukseen liittyvät tilausviestit, joita ovat tilausvahvistus ja toimitusvahvistus.

 

HINNAT JA TOIMITUSKULUT

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai kampanjoiden yhteydessä erikseen mainitun ajan. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisena. Tilauksen yhteydessä asiakas valitsee itselleen sopivan toimitusvaihtoehdon ja toimituskulut määräytyvät sen mukaan. Svenska Bad Suomi myymälän hinta saattaa poiketa verkkokaupan hinnasta.

Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitusmaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Toimitusmaksut määräytyvät valitun toimitustavan mukaan. Tarkemmat tiedot toimitustavoista ja -kuluista esitellään Svenska Bad Suomi verkkokaupan verkkosivuilla.

Svenska Bad Suomi verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja. Svenska Bad Suomella on oikeus tarkistaa asiakkaan saamia alennuksia verkkokauppaostoksista, jos asiakas palauttaa tilaukselta tuotteita.

Svenska Bad Suomi pyrkii esittämään kaikki hinnat verkkokaupassa oikein ja ajantasaisesti, mutta ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Jos verkkokaupassa ollut virheellinen hintatieto poikkeaa niin huomattavasti todellisesta hinnasta, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetieto, virheellisenä ilmoitettu tuotteen hinta ei sido Svenska Bad Suomea.

 

TOIMITUSEHDOT

Tuotteet toimitetaan aina mahdollisimman nopeasti ja ilmoitetun toimitusajan mukaan. Tuotteet pitää olla kokonaan maksettu ennen toimitusta. Toimitusajat ovat arvioita, joten viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia ei myönnetä. Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tuotteiden siirrot kohteessa tietylle paikalle eivät kuulu toimituksen hintaan. Jos kuljetus sisältyy kauppaan, sillä tarkoitetaan kuljetusta perille asiakkaalle kuorma-autotien päähän perälaitanosturilla pihaan laskettuna. Mahdollinen erikoispurku muulla nosturilla tai muut tuntemattomat syyt, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia toimittajalle, tullaan laskuttamaan asiakkaalta, ellei tästä ole etukäteen erikseen sovittu.

Kuljetusvauriot tai mahdolliset puutteet tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle. Vastaanottajan tulee tarkastaa kaikki tuotteet ennen vastaanottokuittausta. Jos vaurio havaitaan, vastaanottajan on varmistettava, että kuljettaja kirjaa vahingon, jonka jälkeen voit kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta. Jos hyväksyt toimituksen tavaroiden tilaa varmistamatta, emme voi vastata kuljetusvaurioista, eikä tuotteita voi silloin palauttaa. Jos osa tuotteista puuttuu, pyydäthän kuljettajaa kirjaamaan vastaanotettujen tuotteiden todellisen määrän. Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, myyjä joko tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen asiakkaalle. Jos tuotteet asennetaan ennen reklamointia, ei purku- ja asennustöitä korvata mahdollisen korjaavan työn yhteydessä.

 

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa vain, mikäli peruuttaminen tehdään ennen kuin tilaus on toimitettu. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tilaus on lähetetty asiakkaalle. Mikäli tilauksesta ehtii muodostua kuluja ennen peruutusta, vähennetään muodostuneet kustannukset palautettavasta kauppasummasta. Peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen huolto@svenskabad.fi Peruutusilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot.

tilaajan asiakastiedot
– tilausnumero
– palautettavien tuotteiden nimikkeet

 

MAKSUEHDOT

Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä, mahdollisilla maksutavoilla.
Joita ovat:
– Visa luottokortit
– Mastercard luottokortit
– Verkkopankki maksu
– Klarna lasku

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Asiakkaalla on oikeus palauttaa verkkokaupasta tilaamansa tuotteet viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos viimeinen palautuspäivä on lauantai tai pyhäpäivä, palautusilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Tuote on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua palautusilmoituksen tekemisestä. Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden rahtikustannuksista. Palautettavien tuotteiden tulee olla uudenveroisia ja käyttämättömiä. Asiakas vastaa siitä, että palautettavat tuotteet on säilytetty asianmukaisissa tiloissa.

REKLAMAATIOT

Vastaanotettuaan toimituksen, vastaanottajan tulee tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä. Jos asiakas havaitsee virheen tilauksessa tai tuotteessa, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 7 vuorokauden sisällä Svenska Bad Suomelle.

 

TOIMITTAJAN VASTUU

Toimittaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, jotka asiakkaalle on mahdollisesti aiheutunut myydystä tuotteesta tai sen johdosta, että tilausta ei ole otettu vastaan tai että tuotetta ei ole toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. Toimittaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, kuten lakko, työsulku, tulipalo, tulvat, raaka-aineiden puute, viranomaistoimenpide tai muuta toimittajasta riippumatonta syytä, joka on sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimainen este vapauttaa toimittajan noudattamasta sovittua toimitusaikaa.

 

OMISTUSOIKEUDET JA VASTUU

Tavara siirtyy tilaajan omaisuudeksi, kun se on kokonaisuudessaan maksettu. Vastuu tavaraan kohdistuvasta vahingosta siirtyy luovutushetkellä tilaajalle.

 

TOIMITUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilmoituksetta. Asiakkaan on siten ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan vain muutosten tekemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

Lainsäädäntö ja riita-asiat

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus osoittaa tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Asiakkaan tulee ottaa yhteys ennen käsittelyä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).