Valikko Sulje

Ulkoporealtaan vedenhoito

Tärkeimmät allasvedestä mitattavat arvot ovat kloori- tai bromipitoisuus, alkaliinisuus, pH ja veden kovuus. Näitä arvoja mitataan tähän tehtävään erityisesti suunnitellulla vesiliuskalla tai erilaisilla vesiarvomittareilla. Kloori ja bromi ovat vedenpuhdistuksen kannalta oleellisimmat kemikaalit, sillä ne pitävät allasveden puhtaana. Jotta kloori tai bromi toimii parhaimmalla mahdollisella teholla on veden pH:n, alkaliinisuuden ja veden kovuuden oltava suotuisalla tasolla. Tässä kirjoituksessa keskitymme vain klooriin, sillä se on Suomessa näistä kahdesta vedenpuhdistuskemikaalista ylivoimaisesti suosituin. Kaikki allaskemikaalit lisätään aina altaaseen suodatinlokeron kautta pumppujen ollessa päälle. Tällöin kemikaali levittyy allasveteen mahdollisimman nopeasti ja laajalle.

Kloori

Klooria listään allasveteen aina kun klooripitoisuus on mennyt raja-arvon alapuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kaksi kertaa viikossa tai jokaisen kylvyn jälkeen. Kloorin tarkoitus on hävittää altaasta kaikki bakteerit, virukset ja epäpuhtaudet, joita veteen välittyy kylpemisen aikana. Kloori lisätään allasveteen aina kylvyn jälkeen, jotta klooripitoisuudet kylvyn aikana ovat alhaiset. Mikäli allasvesi on pitkään ilman klooria, se samenee ja menee huonoksi. Samean veden voi palauttaa shokkikloorauksella. Kun vesi ei enää reagoi klooriin, on aika vaihtaa vesi.

Ulkoporealtaaseen lisätään klooria vedenhoidon yhteydessä

pH ja alkalisuus

Kloorin lisäksi myös allasveden pH ailahtelee jonkin verran ja sitä on hyvä pitää silmällä. pH:n ja alkalisuuden säädössä on tärkeä ymmärtää, että pH+ ja pH- kemikaali vaikuttavat myös alkalisuuteen. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa pH ja alkalisuus ovat hieman suositellun rajan alapuolella, kun lisäät pH+ kemikaalia, niin molemmat arvot nousevat ylöspäin. Allasveden alkalisuus toimii ns. pH:n vartijana ja ottaa ensimmäisenä ailahtelut vastaan. Alkalisuuden ansiosta pH-taso pysyy suhteellisen tasaisena. Alkalisuustasoa voit nostaa TA+ kemikaalilla. Huomioi kuitenkin, että TA+ kemikaali nostaa myös pH-arvoa. pH- ja alkalisuus-arvot aiheuttavat yleensä eniten ihmetystä, mutta tämänkin oppii tekemällä ja ajan kanssa.

Veden kovuus

Suomessa vesi on yleensä pehmeää, joka on ulkoporeallasvedeksi erinomaista. Veden kovuudelle siis harvoin tarvitsee tehdä mitään. Suomessakin kuitenkin juomaveden laatu vaihtelee. Tästä syystä on tärkeää mitata oma vesi. Jos veden kovuus ylittää sallitut rajat, sitä voidaan alentaa kalsiumtyynyn avulla tai erilaisilla veden pehmennin aineilla.